Sepet 0
ISBN: 978-605-4898-01-5 • Sayfa Sayısı: 412 • Baskı: 1 • Format: kitap

Esma Meral | Naci Dai

Eclipse ile Java

100.00TL

Eclipse ve Java teknolojilerine genel bakış ile başlayan bu kitap ve Java programlama dili temelleri ve Object-Oriented programlama kavramları ile devam etmektedir. Kullanıcı, dilin genel yapısını kavradıktan sonra Java sınıf kitaplığı (collections, streams), hata ayıklama (debugger, exceptions), JUnit ile birim testlerin yapılması, Java ile veritabanına ulaşılması (JDBC) konuları üzerinde durulmaktadır. Kitap boyunca her konu sonunda yapılan örneklerle referans alınabilecek bir uygulama geliştirilerek kullanıcının sadece teorik bilgilerle yetinmemesi, konuları uygulamalı olarak da görmesi sağlanmıştır.

 • Eclipse, Nesneler ve Java
 • JDK ve Eclipse Kurulumu
 • Java Dili Genel Yapısı
 • Değişkenler, Diziler
 • Operatörler, Komut Cümleleri
 • Döngüler, Veri Tipleri
 • Nesneler
 • Sınıflar, Paketler
 • Niteleyiciler ve Kapsulleme
 • Kalıtım
 • Java ile Modüler Programlama
 • Alt Tipler, Alt Sınıftlar
 • Çok Şekillilik (Polimorphism)
 • Arayüzler (Interfaces)
 • Testler ve JUnit
 • Enum ve Generic Tipler
 • İstisna Durumlar (Exceptions)
 • Java Sınıf Kitaplığı
 • Java Collection Çatısı
 • Giriş/Çıkış (I/O) İşlemleri: Streams
 • Debugging-Hata Ayıklama
 • Java ile Veritabanı İşlemleri
 • JDBC API
 • Kurumsal Java (Java EE)
 • JSF
 • Dinamik Web Projesi Oluşturulması
 • EJB Servisleri
Tamamını Görüntüle

Bu ürünü paylaş


Yazar Hakkında | Esma Meral | Naci Dai

Esma Meral İstanbul doğumlu olup tüm eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Lisans derecesini İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisans derecesini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı, Sistem Analizi Programı’nda tamamlamıştır. Doktora derecesini ise İTÜ Bilişim Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik programında tamamlamıştır. 1997 yılından bu yana Java teknolojileri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Çok sayıda kamu ve özel sektör kuruluşunda eğitim vermiş ve halen vermeye devam etmektedir.
Naci Dai Deneyimli bir eğitimci ve girişimci olan Naci Dai, eteration A.Ş'nin kurucusudur. Açık Kaynak Yazılım'ın güçlü bir destekçisi olup, Eclipse Vakfında görev yapmakta ve vakfın mimari konseyininin üyeleri arasındadır. Eteration öncesinde BEA Systems Inc. ve The Object People Inc'de yönetici ve teknik rollerde çalışmıştır.  Doktorasını uygulamalı mühendislik ve hesaplamalı fizik alanlarında Carleton University, Ottawa, Kanada da tamamlamıştır. Halen Sabancı Ünivesitesinde öğretim üyeliği görevini de yürütmekte olup yazılım teknolojileri ve geliştirme, sosyal ağlar ve dağıtık yazılımlar konularında dersler vermektedir.



Benzer ürünler